ราคา เช่ารถตู้ ราคาถูก

» ราคาต่อวัน (ไม่รวมน้ำมัน)

2,500 บาทต่อวัน (ไม่รวมน้ำมัน) ทั่วราชอาณาจักร ภายในรัศมี 1,000 ก.ม. จากกรุงเทพฯ

เพิ่ม 300 บาท หากไกลกว่า 1,000 กม.

เพิ่ม 500 บาท ในกรณีขึ้นดอยทั่วๆ ไป เช่น ดอยอินทนนท์, ดอยแม่สลอง, เขาค้อ, ภูชี้ฟ้า, ดอยอ่างขาง

** ราคาข้างบนนี้ไม่รวมน้ำมันต่อเที่ยว **

 • กรุงเทพฯ - ระยอง 2,500 บาท/ต่อเที่ยว/ต่อวัน
 • กรุงเทพฯ - ปรานบุรี 2,500 บาท/ต่อเที่ยว/ต่อวัน
 • กรุงเทพฯ - ชะอำ 2,500 บาท/ต่อเที่ยว/ต่อวัน
 • กรุงเทพฯ - พัทยา 2,500 บาท/ต่อเที่ยว/ต่อวัน
 • กรุงเทพฯ - หัวหิน 2,500 บาท/ต่อเที่ยว/ต่อวัน
 • กรุงเทพฯ - เกาะช้าง 2,700 บาท/ต่อเที่ยว/ต่อวัน
 • กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี 2,500 บาท/ต่อเที่ยว/ต่อวัน

เงื่อนไข:

 • ราคาดังกล่าว รวมคนขับ
 • ไม่รวมน้ำมัน
 • ไม่รวมค่าทางด่วน
 • ไม่รวมค่าจอดสนามบิน
 • ไม่รวมค่าเรือข้ามเกาะ เช่น เกาะช้าง เกาะลันตา

» ราคาต่อเที่ยว (รวมน้ำมัน)

 • กรุงเทพฯ - ระยอง 4,000 บาท/ต่อเที่ยว
 • กรุงเทพฯ - ชะอำ 3,800 บาท/ต่อเที่ยว
 • กรุงเทพฯ - เกาะช้าง 5,500 บาท/ต่อเที่ยว
 • กรุงเทพฯ - หัวหิน 4,200 บาท/ต่อเที่ยว
 • กรุงเทพฯ - พัทยา 3,700 บาท/ต่อเที่ยว
 • กรุงเทพฯ - ปรานบุรี 4,400 บาท/ต่อเที่ยว
 • กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี (ตัวเมือง) 3,600 บาท/ต่อเที่ยว

เงื่อนไข:

 • ราคาดังกล่าว รวมคนขับ
 • รวมค่าน้ำมัน
 • ราคาต่อเที่ยว (ไป หรือ กลับ)

สอบถามราคา เงื่อนไข และ บริการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่ ติดต่อเรา เช่ารถตู้.net